Целина, керевиз – Apium graveolens L.

Сем. Сенникоцветни – Umbeliferae ; Apiaceae Разпространение. Из влажните и заблатени места предимно на песъчливи почви, по-често по крайбрежието на морето, но също край Дунав, Марица, Струма (Петричко). Описание. Двугодишно тревисто растение с високо до 1,5 м силно разклонено кухо стъбло. Коренът е дебел, вретеновиден или главест. Листата са тъмнозелени, лъскави, пересто нарязани, приосновните са петделни, с плитко триделни листчета, Прочети повече

Царевица – Zea mays L.

Сем. Житни – Gramineae ; Poaceae Разпространение. Засява се в цяла България. Отечеството на царевицата е Мексиско. Описание. Едногодишно тревисто растение с високо до 3 м право, членесто и с гъбеста сърцевина стъбло. Листата са мечовидни, с успоредна нерватура, заловени за стъблото посредством влагалище. Растението е еднодомно, с еднополови цветове: мъжките са събрани в съцветие метлица на върха на стъблото Прочети повече