Целина, керевиз – Apium graveolens L.

Сем. Сенникоцветни – Umbeliferae ; Apiaceae Разпространение. Из влажните и заблатени места предимно на песъчливи почви, по-често по крайбрежието на морето, но също край Дунав, Марица, Струма (Петричко). Описание. Двугодишно тревисто растение с високо до 1,5 м силно разклонено кухо стъбло. Коренът е дебел, вретеновиден или главест. Листата са тъмнозелени, лъскави, пересто нарязани, приосновните са петделни, с плитко триделни листчета, Прочети повече