Хвощ полски, прешлица, конска опашка – Equisetum arvense L.

Сем. Хвощови – Equisetaceae Разпространение. По влажните места, орниците, насипите, край реките и из мочурищата, а също като плевел навсякъде из България до 1450 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с дълго, разклонено, възлесто коренище, с кафявочерни грудки по него и 2 вида стъбла: пролетно и лятно. Пролетното е светло до възчернокафяво, плодно, членесто, неразклонено и завършващо със спороносно Прочети повече