Хвойна обикновена, смрика, боровица, клека – Juniperus communis L.

Сем. Кипарисови – Cupressaceae Разпространение. Расте по сухите и каменливи склонове, из храсталаците и по скалите, в иглолистните и широколистните гори до 1600 м надм. височина в цялата страна. Описание. Вечнозелен храст или дърво, силно разклонено и високо до 1 – 4 м. Листата са шиловидно заострени, по три в снопчета, отгоре с по една широка белезникава ивичка и разперени. Прочети повече