Трънка – Prunus spinosa L.

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. По сухите каменливи места, край пътищата и синорите навсякъде в България. Описание. Силно разклонен бодлив, висок до 3 м храст. Листата са елиптични, назъбени, обикновено окосмени и от двете страни. Цветовете са бели, единични, разположени на кичури, с къси дръжки. Чашката и венчето са 5-листни, тичинките много. Плодът е тъмносин, със синкав налеп и стипчиво-кисел Прочети повече

Трицветна теменуга, дива любика, кокорче, любичина, шарена теменуга – Viola tricolor L.

Сем. Теменугови – Violaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, по нивите, стърнищата, ливадите и из храсталаците навсякъде в България. Описание. Едногодишно тревисто растение с право, ръбесто, слабо разклонено стъбло, високо до 45 см, и с тънък вретеновиден корен. Долните листа са сърцевидно яйцевидни, а горните – продълговато ланцетни, последователни, с дълги дръжки и с жълто, виолетово, синьо Прочети повече

Теснолист живовляк – Plantago lanceolata L.

Сем. Жиловлекови – Plantaginaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и песъчливи места, край пътищата, из пасищата и ливадите в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с голо безлистно цветоносно стъбло, високо 15 – 30 см, и с късо, силно разклонено коренище с множество тънки коренчета. Листата са събрани в приосновна розетка и са ланцетни, с 5 – 7 жилки и Прочети повече

Телчарка горчива – Polygala amara L.

Сем. Телчаркови – Polygalaceae Разпространение. Из сенчестите и полусенчестите горски поляни и каменливи места, само във варовитите части на Пирин. Описание. Многогодишно коренищно тревисто растение с разклонени, лежащи или приповдигащи се стъбла, високи 5 – 20 см. Приосновните листа са събрани в розетка, стъбловите – последователни. Цветовете са синьовиолетови, събрани в гроздовидни съцветия. Чашката е 5-листна, с 2 по-едри венчевидно Прочети повече