Калинка червена, гримиж, картоп, снежна китка, тутунга – Vibrunum opulus L.

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae ; Adoxaceae Разпространение. Из влажните и сенчести смесени широколистни гори и храсталаци в планинските райони на цялата страна. Описание. Храст или малко дъвче, високо до 4м, чиито млади клонки са покрити с власинки. Листата са едри, назъбени длановидно, 3 – 5-делни, отдолу влакнести. Цветовете са бели, събрани в плоски щитовидни съцветия, периферните по-едри, безплодни. Плодовете са Прочети повече