Лепка, гергевка, обикновено еньовче, свитак, торица – Galium aparine L.

Сем. Брошови – Rubiaceae Разпространение. Из храсталаците, край пътищата и оградите, в градините и посевите, често из цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с грапаво, лежащо или катерливо крилато, четириръбесто стъбло, дълго до 1,5 м. Листата са разположени по 6 – 9 в прешлени, тясно елиптично ланцетни, по края с шипчета. Цветовете са дребни, бели, събрани в полусенници, с 4-листно, Прочети повече