Теснолист живовляк – Plantago lanceolata L.

Сем. Жиловлекови – Plantaginaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и песъчливи места, край пътищата, из пасищата и ливадите в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с голо безлистно цветоносно стъбло, високо 15 – 30 см, и с късо, силно разклонено коренище с множество тънки коренчета. Листата са събрани в приосновна розетка и са ланцетни, с 5 – 7 жилки и Прочети повече