Телчарка горчива – Polygala amara L.

Сем. Телчаркови – Polygalaceae Разпространение. Из сенчестите и полусенчестите горски поляни и каменливи места, само във варовитите части на Пирин. Описание. Многогодишно коренищно тревисто растение с разклонени, лежащи или приповдигащи се стъбла, високи 5 – 20 см. Приосновните листа са събрани в розетка, стъбловите – последователни. Цветовете са синьовиолетови, събрани в гроздовидни съцветия. Чашката е 5-листна, с 2 по-едри венчевидно Прочети повече