Гърбач, сърмашик – Periploca graeca L.

Сем. Устрелови – Asclepiadaceae ; Apocynaceae Разпространение. Из крайречните храсталаци и гори по черноморското крайбрежие, в Югоизточна България, Тракийската низина, южната част на Струмската долина и на дунавския остров Гаргалъка при Силистра. Описание. Увивен храст с целокрайни, лъскави срещуположни листа. Цветовете са едри, отвън зеленикави, отвътре кафяви, събрани в редкоцветни полусенници. Плодът е във вид на двойна дълга “чушка” с Прочети повече