Жълт смил, смин, старо цвете, сухо цвете – Helichrysum arenarium L. D.C. ( Gnaphalium arenarium L.)

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По черноморското крайбрежие – Варненско, Авренското плато, край Камчия, между Бургас и Несебър и др., в Провадийско, Шуменско и др. в Югоизточна България, а също в Кюстендилско на сухи песъчливи, каменисти и затревени места. Описание. Многогодишно сребристосиво окосмено тревисто растение с право или възходящо, високо 10 – 40 см стъбло и черно вдървеняло Прочети повече