Смрадлика, тетра, кукуч – Cotinus coggygria Scop. (Rhus cotinus L.)

Сем. Смрадликови – Anacardiaceae Разпространение. По сухите каменливи места из храсталаците и светлите дъбови гори в цялата страна, но по-често на варовити почви. Описание. Храст или малко дръвче, високо до 6 м. Клоните му имат червеникава гладка кора и жълта дървесина. Листата са последователни, широко яйцевидни до закръглени, на дълги дръжки, отдолу синкавозелени, а отгоре тъмнозелени, с характерна миризма. През Прочети повече