Клинавче сладколистно, орлови нокти, сладколистно сграбиче – Astragalus glycyphyllos L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. Из горите, храсталаците и горските поляни навсякъде из България. Описание. Многогодишно голо или редковлакнесто тревисто растение с разклонено полегнало стъбло. Листата са текоперести, с 5 – 8 чифта широко яйцевидни листчета. Цветовете са жълтозелени, събрани в гроздовидни съцветия, с дълги дръжки, които излизат от пазвите на листата и са еднакво дълги с тях. Прочети повече