Повет, бяла лоза, павет, скребър – Clematis vitalba L.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из горите и храсталаците до 1500 м надм. височина навсякъде в България. Описание. Многогодишно увивно или пълзящо растение с вдървеняващи разклонени стъбла, дълги до 30 м. Листата са текоперести, с яйцевидно ланцетни листчета и с дълги дръжки с които растението се залавя за околните предмети. Цветовете са бели, събрани по няколко в метличести съцветия, слабо Прочети повече

Бял имел, клейник, кукувича плюнка, скребър, емелика – Viscum album L.

Сем. Имелови – Loranthaceae Разпространение. По клоните на овощните и на други широколистни и иглолистни дървета най-често в Източна България, в другите райони по-рядко. Описание. Малко, полупаразитно вечнозелено храстче с почти сферична коронка, което се прикрепва към клоните на дърветата посредством кореноподобни образувания. Стъблото е голо, виловидно разклонено, както и клонките, членесто, високо до 50 см. Листата са бледозелени, кожести, Прочети повече