Трицветна теменуга, дива любика, кокорче, любичина, шарена теменуга – Viola tricolor L.

Сем. Теменугови – Violaceae Разпространение. Расте по сухите тревисти и каменливи места, по нивите, стърнищата, ливадите и из храсталаците навсякъде в България. Описание. Едногодишно тревисто растение с право, ръбесто, слабо разклонено стъбло, високо до 45 см, и с тънък вретеновиден корен. Долните листа са сърцевидно яйцевидни, а горните – продълговато ланцетни, последователни, с дълги дръжки и с жълто, виолетово, синьо Прочети повече