Чобанка, лопуш, репух – Petasites officinalis Monch. [P. hybridis (L.) Gartn.]

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажните и каменливи места край потоците и реките главно в предпланинския пояс, навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище и с високи до 50 см, дебели, безлистни, бели или червеникави, паяжинесто вълнести цветоносни стъбла, които се развиват рано напролет, преди появяването на листата. Последните са много големи, бъбрековидни или Прочети повече

Слънчоглед – Helianthus annuus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Засявано растение из цяла България. Отечеството му е Мексико. Описание. Едногодишно тревисто растение с изправено, покрито с твърди четинки и изпълнено с мека сърцевина стъбло, високо до 2,5 (4) м. Листата са големи, с дълги дръжки, сърцевидни, последователни, окосмени. Цветните кошнички са големи, разположени по върховете на стъблата, с едри периферни жълти езичести, Прочети повече

Синя жлъчка, бърдоква, свинок, синя млечка – Cichorium intybus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте из ливадите и пустошите, край пътищата, в обработваемите земи, залежите и стърнищата в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с ръбести стъбла, слабо окосмени, високи до 1,2 м. Коренът е вретеновиден, месест и неразклонен. Приосновните листа са събрани в розетка и са вълновидно пересто нарязани на триъгълни назъбени дялове, а стъбловите са Прочети повече

Решетка безстъблена, вилино сито, дива зелка, шереметка, трънова гулия – Carlina acanthifolia All.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По тревистите сухи места в предпланинските райони и по-ниските части на планините, навсякъде из България. Описание. Двугодишно тревисто растение с дебел, сочен, жълтокафяв корен. Листата са големи, пересто нарязани, бодливи, разположени в розетка, в средата на която се развива едра кошничка, обвита с по-дребни бодливи листа. Цветовете са двуполови (отначало бледожълти, а впоследствие Прочети повече

Репей, лопуш, чичек, бутрак – Arctium lappa L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте из храсталаците, горите и пожарищата, а също по буренливите места около и в селищата в цялата страна. Описание. Двугодишно тревисто растение с дълъг, слаб разклонен месест корен, сивокафяв отвън, а отвътре бял и с висок 60 – 150 см стъбло, което е ребристо, червеникаво, силно разклонено в горната част. Долните листа са Прочети повече

Пресечка, камилски трън, свещен трън, бенедиктински трън – Cnicus benedictus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из сухите тревисти места и редките храсталаци в най-топлите части на страната и в южните райони на Черноморието. Описание. Дву или едногодишно тревисто растение с разклоняващо се от основата, изправено, ръбесто стъбло, високо до 1м. Коренът е вретеновиден и дълъг. Приземните листа са ланцетни, заострени и назъбени, снабдени с тънки четинки, разположени са Прочети повече

Подбел, марта – Tussilago farfara L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажните ронливи места – изкопи, насипи, песъчливо – глинести брегове на потоци и реки в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, паяжинесто окосмено стъбло, високо до 20 см, покрито с червеникави люспи, със силно разклонено пълзящо коренище. Стъблото се развива рано напролет преди листата и носи на върха си сравнително Прочети повече

Пелин обикновен, бял пелин – Artemisia absinthium L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте край оградите и пътищата, из храсталаците, тревистите и каменливите места в цяла България. Описание. Многогодишно сребристо сиво окосмено тревисто растение с разклонени, вдървенели в долната си част стъбла, високи 60 – 120 см и с късо коренИище, преминаващо в разклонен осев корен. Приосновните листа са 2 – 3 пъти пересто разсечени и Прочети повече

Невен – Calendula officinalis L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. У нас се отглежда като украсно растение. Отечеството му е Средиземноморието. Описание. Едногодишно, светлозелено тревисто растение с просто или разклонено стъбло, окосмено, високо до 50 см и с вретеновиден корен. Листата по краищата са ресничести, последователни, долните са по-едри, с дръжки, продълговато обратно яйцевидни, а горните – ланцетни, приседнали. Цветните кошнички са разположени Прочети повече

Морски пелин, глистна трева – Artemisia maritima L. var. maritima

Сем. Сложноцветни – Compositae Разпространение. По песъчливите и скалистите места главно на черноморското и дунавското крайбрежие, също в Сливенско, Ямболско, Старозагорско. Описание. Полухраст с тънки, разклонени, стигащи на височина до 1 м белопухесто окосмени стъбла. Листата са двойно перести, сивозелени, долните с дръжки, а горните приседнали. Кошничките са сивозеленикави, много дребни, длъгнесто овални, събрани в съцветие метлина. Цялото растение излъчва Прочети повече