Слез горски, камиляк, камбулеш – Malva sylvestris L.

Сем. Слезови – Malvaceae Разпространение. Расте по буренливите места, край пътищата и изкопите в цялата страна. Описание. Едно-, дву- или многогодишно тревисто растение със силно разклонено, изправено или приповдигащо се, слабо окосмено стъбло, високо до 1 м. Коренът е месест и дълъг до 1 м. Листата са закръглени, със сърцевидна основа, с дълги дръжки, плитко длановидно нарязани на 5 – Прочети повече

Ружа лечебна, бяла ружа, бял слез – Althaea officinalis L.

Сем. Слезови – Malvaceae Разпространение. Из влажните места край реките и блатата, в крайречните храсталаци навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, окосмено и кухо стъбло, високо до 1,5 м, и с късо многоглаво коренище, продължаващо в дебел месест, разклонен корен, отвън сивожълт, с дълги дръжки, като долните са петделни, а горните – триделни, едро назъбени. През първата Прочети повече