Исландски лишей – Cetraria islandica (L.) Ach.

Сем. Пармелиеви – Parmeliaceae Разпространение. По влажните сенчести места поляни, пасища и каменливите места, в пояса на иглолистните гори и над тях във всички наши по-високи планини. Описание. Многогодишно талусно растение. Талусът е изправен, лентовиден, почти правилно виловидно разклонен, кожест, достигащ до 10 см дължина, с плоски или улейовидно свити дялове, гъсто осеяни по ръба с къси четинки, кафявозелен или Прочети повече