Ясен планински, чер ясен, женски ясен – Fraxinus excelsior L.

Сем. Маслинови – Oleaceae Разпространение. В предпланинския и долния планински пояс сред широколистните гори навсякъде из България. Описание. Високо, бързо развиващо се дърво с тъмносива кора. Листата са срещуположни, нечифтоперести, дълги до 40 см, съставени от 9 – 17 яйцевидно ланцетни, назъбени листчета, окосмени само отдолу по дължината на главната жилка. Цветовете са двуполови, които се състоят от две тичинки Прочети повече

Люляк – Syringa vulgaris L.

Сем. Маслинови – Oleaceae Разпространение. По сухи каменливи и скалисти места, предимно из варовитите терени в предпланинския пояс на страната. Описание. Силно разклонен храст, 2 – 5 м висок. Листата са срещуположни, сърцевидно яйцевидни, голи, целокрайни. Цветовете са лилави, червени или бели, събрани в сложни гроздовидни съцветия, разположени връхно и най-често по 2. Използваема част. Листата, брани през време на Прочети повече