Пипериче водно, маясълче, воден пипер, лютивче – Polygonum hydropiper L. [Persicaria hydropiper (L.) Opiz.]

Сем. Лападови – Polygonaceae Разпространение. По влажни и мочурливи песъчливи места край бреговете на потоци и реки, езера, блата, язовири, канавки, вади, канали, а също като плевел из окопните култури, в зеленчуковите и овощните градини. Описание. Едногодишно тревисто растение с изправени или възходящи стъбла, които се вкореняват по възлите, високи 30 – 100 см. Те са тънки, голи, зелени или Прочети повече

Пача трева обикновена, пачина, кокоша трева, гъскина трева, фасулявче, червенка – Polygonum aviculare L.

Сем. Лападови – Polygonaceae Разпространение. Плевел из посевите и окопните култури, край пътищата и оградите, из дворовете и утъпканите места, до 1200 м надм. височина в цяла България. Описание. Едногодишно тревисто растение с разклонени, членести, изправени, възходящи или полегнали стъбла, дълги 20 – 60 см и добре развит, разклонен, осев корен. Листата са приседнали или с къси дръжки, тясно яйцевидно Прочети повече

Киселец, лападец – Rumex acetosa L.

Сем. Лападови – Polygonaceae Разпространение. Из по-влажните предпланински и планински ливади в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право набраздено зелено стъбло, високо до 1 м. Листата са месести, целокрайни, стреловидни или копиевидни, долните с дълги дръжки, а горните с къси дръжки или приседнали, обхващащи стъблото. Цветовете са еднополови, зеленикави, събрани на върха на стъблото в редки метлици. Плодът Прочети повече