Канелено дърво – Cinnamomum zeylanicum Blume

Сем. Лаврови – Lauraceae Разпространение. Из тропическите области на Стария и Новия свят. Произхожда от Югоизточна Азия. Описание. Вечнозелен храст или дърво, стигащо на височина до 10 м. Листата са срещуположни, яйцевидни, целокрайни, дълги до 20 см. Цветовете са дребни, събрани в класовидни съцветия нарядко по дървото. Те са хермафродитни, с 5 – 6-делен жълтеникав перигон. Тичинките са наредени в Прочети повече