Сарсапарила – Smilax officinalis H.B.K

Сем. Кремови – Liliaceae Разпространение. Централна и Южна Америка. Описание. Увивен вечнозелен храст. Корените са сивокафяви, надлъжно набраздени и пълзящи, достигащи на дължина до 2 м. Използваема част. Корените, брани преди цъфтенето му или след узряването на плодовете, се сушат на сянка или сушилня при температура до 40 градуса целзий. Изсушените корени са сивокафяви, без мирис и със слузест вкус. Прочети повече

Сабур, сара сабур, алое – Aloe ferox Mill., Aloe vera L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Asphodelaceae Разпространение. Из пустинните райони на Източна и Южна Африка. Описание. Многогодишни сукулентни растения със сочни, месести, бодливи листа по изправеното стъбло. Използваема част. Сгъстеният сок от растенията, получен при разрязване на листата. Самото събиране на сока става по следния начин: листата се отрязват до основата, нарязват се отвесно и изтеклият от тях сок се Прочети повече

Чемерика бяла – Veratrum lobelianum Bernh.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Melanthiaceae Разпространение. Из влажните ливади в предпланинския и планинския пояс на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м цилиндрично, в основата обвито от влагалищата на старите листа стъбло, окосмено с леки власинки. Коренището е късо, дебело, с многобройни шнуровидни корени. Листата са големи, долните широко елиптични, горните ланцетни, целокрайни, с дъговидна Прочети повече

Момина сълза – Convallaria majalis L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Asparagaceae Разпространение. Расте в храсталаците в горите главно в широколистните, из цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 15 – 30 (40) см, с тънко коренище, от възходящия връх на което излизат безлистното цветоносно стъбло и листата. Стъблото едно, рядко 2. Листата са обикновено само 2, рядко 3, дълги до 12 см, целокрайни продълговато елиптични Прочети повече

Левурда, див чесън, мечи лук – Allium ursinum L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Amaryllidaceae Разпространение. Из сенчестите широколистни гори и в планините докъм 1000 м. надм. височина из цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение, излъчващо чеснова миризма, с високо до 40 см тристенно стъбло, обхванато в основата от листните влагалища. Луковицата е продълговата, покрита с ципеста обвивка. Листата са 2, излизащи от основата на стъблото, елипти1но ланцетни, с Прочети повече

Кърпикожух, мразовец, есенен минзухар, качунка, пъди овчар – Colchicum automnale L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Colchicaceae Разпространение. Из ливадите, поляните, пасищата и храсталаците в предпланинския и планинския пояс, навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с яйцевидна грудко-луковица, обвита с тънка жилава кафява ципа. Цветовете се развиват през есента. Те са светлорозови или розово-лилави, рядко бели, с 6-делен околоцветник, сраснал в основата в дълга бледа тръбица. Листата се развиват през Прочети повече

Зайча сянка, аспарагус, вилина метла, самодивска метла – Asparagus officinalis L.

Сем. Кремови – Liliaceae ; Asparagaceae Разпространение. Из тревистите места и храсталаците докъм 1000 м надм. височина в цялата страна, но рядко. Описание. Многогодишно тревисто растение с многобройни тънки, изправени, във връхната част разклонени стъбла, които достигат 40 – 150 см височина. Коренището е месесто, хоризонтално, слабо разклонено. Листата са във вид на дребни люспи, от чиито пазви се развиват Прочети повече