Коприва обикновена – Urtica dioica L.

Сем. Копривови – Urticaceae Разпространение. Из цялата страна, по влажни и богати на органични вещества почви. Описание. Многогодишно двудомно тревисто растение с четириръбесто право стъбло, високо до 30 – 150 см, и с пълзящо, разклонено коренище. Листата са срещуположни, продълговато сърцевидно ланцетни, назъбени, тъмнозелени, покрити, както и стъблото, с парливи корави власинки. Цветовете са дребни, зелени, еднополови и са събрани Прочети повече