Копитник, мироглед, потайник, стражак – Asarum europaem L.

Сем. Копитникови – Aristolochiaceae Разпространение. Из сенчестите, влажни широколистни гори, особено буковите, в цялата страна. Описание. Многогодишно, високо до 10 см тревисто растение с пълзящо коренище и с къси стъбла, всяко от които носи на върха си по 2 (3) запазващи се до следващата пролет кожести, лъскави листа. Те са тъмнозелени, целокрайни, закръглено бъбрековидни до бъбрековидно сърцевидни, наподобяващи копито (откъдето Прочети повече

Вълча ябълка, ябълчина – Aristolochia clematitis L.

Сем. Копитникови – Aristolochiaceae Разпространение. Край пътищата и оградите, из затревените места и храсталаците, а също като плевел из окопните култури, лозята и др. в цялата страна докъм 700 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, набраздено, високо до 40 – 60 (100) см голо стъбло и късо пълзящо коренище. Листата са сърцевидно яйцевидни, целокрайни, последователни. Цветовете са Прочети повече