Хмел, горец – Humulus lupulus L.

Сем. Конопови – Cannabaceae Разпространение. Из храсталаците навсякъде из България, главно по влажните места и край реките. Описание. Многогодишно тревисто увивно растение с шипчета и със силно развито коренище. Листата са срещуположни, обикновено длановидно 3 – 5 – делни, едро назъбени. Цветовете са жълтозелени, еднополови: женските образуват шишарковидни съцветия и са разположени в пазвите на листата; мъжките са събрани в Прочети повече