Хвойна обикновена, смрика, боровица, клека – Juniperus communis L.

Сем. Кипарисови – Cupressaceae Разпространение. Расте по сухите и каменливи склонове, из храсталаците и по скалите, в иглолистните и широколистните гори до 1600 м надм. височина в цялата страна. Описание. Вечнозелен храст или дърво, силно разклонено и високо до 1 – 4 м. Листата са шиловидно заострени, по три в снопчета, отгоре с по една широка белезникава ивичка и разперени. Прочети повече

Божо дърво, западна туйя, мазия – Thuja occidentalis L.

Сем. Кипарисови – Cupressaceae Разпространение. В парковете, градините и другаде като украсно дърво. Родината му е Северна Америка, където достига 20м височина. Описание. Еднодомно вечнозелено дърво с червеникава или сивокафява кора и тясна пирамидална корона. Клонките са плоско облистени, покрити отгоре и отдолу с люсповидни, плоски, а по ръба с тясно лодковидни и заострени дребни листа. Мъжките шишарки са дребни, Прочети повече