Червено кучешко грозде, разводник – Solanum dulcamara L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. Из влажните сенчести храсталаци и гори навсякъде в България. Описание. Увивен и катерлив полухраст с разклонено, ръбесто, в основата вдървеняло стъбло, дълго го 2м. Коренището е силно разклонено и пълзящо. Листата са яйцевидно ланцетни цели или с една двойка дребни продълговати делчета в основата. Цветовете са виолетови, събрани в сложни гроздове, с 5-листна сраснала чашка, Прочети повече

Татул – Datura stramonium L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. По буренливите места, навсякъде из България. Описание. Едногодишно тревисто растение с голо, над средата виловидно разклонено, високо до 1 м сочно и кухо стъбло и с вретеновиден бял корен. Листата са с дълги дръжки, дълбоко врязани, заострени, отгоре тъмно-, отдолу светлозелени, само най-младите гъсто окосмени. Цветовете са бели, едри, на къси дръжки, с плитко 5-зъба, Прочети повече

Мехунка, добриче, лазарово цвете, цървеница, червени бобонки, червено биле, горчливи пиперки – Physalis alkekengi L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. Из сенчестите храсталаци и редките гори, край синорите и лозята, предимно в по-топлите райони на страната. Описание. Многогодишните тревисто растение с изправено, разклонено, високо до 60 см стъбло и с разклонено коренище. Горните листа са срещуположни, едро и неравномерно назъбени или целокрайни, яйцевидни, слабо окосмени. Цветовете са едри, зеленикавобели, разположени поединично в пазвите на горните Прочети повече

Лудо биле, беладона, бимбилик, развалниче, старо биле, отровно биле – Atropa belladonna L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. Из сенчестите гори, сечищата и храсталаците, в по-високите места навсякъде в България. Описание. Многогодишно тревисто растение със зелено, понякога с виолетов оттенък, сочно, разклонено в горната си част стъбло, високо до 2 м, и с месест, разклонен, отвън сивожълт, а отвътре бял корен, стигащ на дължина до 1 м. Листата са тъмнозелени, с къса дръжка, Прочети повече

Блян, попадийка, бленика буника – Hyoscyamus niger L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. По буренливите места и край пътищата из цялата страна. Описание. Едно или две до многогодишно, лепкаво и неприятно миришещо тревисто растение с меко окосмено, разклонено стъбло, високо до 80 см. Листата му са пересто нарязани, отгоре тъмнозелени, отдолу по-светли. При основните са с дълги дръжки и розетковидно разположени, увяхващи през време на цъфтежа. Стъбловите са Прочети повече