Огнивче обикновено, видовиня – Anagallis arvensis L.

Сем. Игликови – Primulaceae Разпространение. По сухите тревисти места край пътищата, из посевите, окопните култури, залежите, необработените ниви в цялата страна. Описание. Едногодишно тревисто растение с тънки, четириръбести, разклонени от основата, полегнали стъбла, дълги 5 – 40 (60) см. Листата са срещуположни, приседнали, яйцевидни, заострени, целокрайни. Цветовете са оранжевочервени или сини с дълги дръжки, излизащи от пазвите на листата, с Прочети повече

Иглика, агличе, игличина – Primula officinalis Jacq.

Сем. Игликови – Primulaceae Разпространение. Из горите, храсталаците и поляните в предпланинския и планинския пояс на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 15 – 30 см, с късо неразклонено коренище и многобройни тънки шнуровидни корени. Листата са събрани в приземна розетка, продълговато яйцевидни, тъпо назъбени, изведнъж стеснени в крилати дръжки. От средата на розетката излиза едно (или повече) цветоносно Прочети повече