Змийска хурка, змийска пченка, змийски лапад, змийско грозде, устреличе – Arum maculatum

Сем. Змиярникови – Araceae Разпространение. Из влажните сенчести широколистни гори и храсталаци, главно в планинските райони на страната, до 1800 м надм. височина. Описание. Многогодишно високо 15 – 40 см тревисто растение с малко грудковидно коренище. Листата са с едра стреловидна или копиевидна петура, често с кафяви петна и с дълги дръжки, разширени в основата във вид на влагалище. Цветовете Прочети повече