Индрише, слезен, стамболски здравец – Pelargonium roseum Willd.

Сем. Здравецови – Geraniaceae Разпространение. Украсно растениес хибриден произход. Описание. Вечнозелен полухраст, достигащ на височина до 2 м. Стъблото е разклонено, в основата вдървеняло, покрито с дълги бели космици. Листата са последователни, дълбоко разсечени на 5 – 7 дяла, които също са пересто нарязани. Цветовете са неправилни, бледорозови, но две от венчелистчетата са с тъмнопурпурни жилки. Те са събрани в Прочети повече

Кръвен здравец, жива трева, щъркулянче – Geranium sanguineum L.

Сем. Здравецови – Geraniaceae Разпространение. По сухите тревисти и каменливи склонове и сред храсталаците главно в предпланинските райони на страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено от основата, гъсто окосмено стъбло и със силно развито коренище. Листата са срещуположни, длановидни, многократно разсечени с приятна миризма. Цветовете са единични, червени, разположени върху дълга коленчеста дръжка, с 5-листна чашка, 5-листно венче и Прочети повече