Царевица – Zea mays L.

Сем. Житни – Gramineae ; Poaceae Разпространение. Засява се в цяла България. Отечеството на царевицата е Мексиско. Описание. Едногодишно тревисто растение с високо до 3 м право, членесто и с гъбеста сърцевина стъбло. Листата са мечовидни, с успоредна нерватура, заловени за стъблото посредством влагалище. Растението е еднодомно, с еднополови цветове: мъжките са събрани в съцветие метлица на върха на стъблото Прочети повече

Пирей пълзящ, пир – Agropyrum repens (L.) P.B – Elymus repens

Сем. Житни – Gramineae ; Poaceae Разпространение. Расте по тревистите песъчливи места, ливадите и пасищата, край оградите и пътищата, из нивите до 1500м надм. височина в цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение с цилиндрично, кухо, гладко и членесто стъбло, високо до 1,5м и силно развито шнуровидно, пълзящо коренище. Листата са линейни и плоски, зелени или сивозелени. Цветовете са събрани по Прочети повече