Ефедра – Ephedra distachya L. [E. vulgaris (L.) Rich]

Сем. Ефедрови – Ephedraceae Разпространение. Рядко растение по скалистите и каменистите места на черноморското крайбрежие – Балчишко, Варненско, между Айтос и Бургас, по варовитите скали около Михайловград и Белоградчик, по склоновете на Родопите ( над Асеновград), край р.Велека в Странджа. Описание. Малко храстче със силно разклонени изправени и прешленести стъбла, високо до 50 см. Листата са 2 – 4, ципести, Прочети повече