Чер оман, зарасличе, чер корен – Symphytum officinale L.

Сем. Грапаволистни – Borraginaceae Разпространение. Среща се в низините и предпланинските райони из влажните ливади и край реките в цялата страна. Описание. Многогодишно четинесто окосмено тревисто растение, с високо до 1 м крилато стъбло. Коренището е късо, с дебели и разклонени корени. Долните листа са яйцевидно ланцетни, седящи. Цветовете са лилави, по-рядко розови и бели, събрани в едностранни, завити гроздовидни Прочети повече

Паче гнездо, винче, айважива, алкана бояджийска – Alkanna tinctoria (L.) Tausch

Сем. Грапаволистни – Borraginaceae Разпространение. По сухите, припечни и каменливи места в южните райони на България. Описание. Полухрастче, сиво окосмено, с многобройни приповдигащи се клонки, високи 20 – 40 см и с дълго коренище. Листата са малки, тесни, сиво окосмени. Цветовете сасини, с 5-делна чашка, 5-листно венче и 5 тичинки. Плодът е извито орехче. Цъфти през март – юни. Използваема Прочети повече

Медуница лечебна, меча пита, маремичи, проклетийски бурен – Pulmonaria officinalis L.

Сем. Грапаволистни – Borraginaceae Разпространение. Из храсталаците и широколистните гори в предпланинските и планинските райони на цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см, покрито с разперени четинки и жлезисти власинки стъбло и с разклонено коренище. Приосновните листа са по-големи, целокрайни, сърцевидно яйцевидни до яйцевидни, заострени, с дълги дръжки,грапаво влакнести, често с петна. Стъбловите листа са по-дребни, Прочети повече