Върбинка – Verbena officinalis L.

Сем. Върбникови – Verbenaceae Разпространение. Край пътища, из буренливи места, в ливади и речни долини, а също като плевел из окопните култури. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено и високо до 100 см четириръбесто стъбло. Листата са срещуположни, долните с дръжки, пересто нарязани, средните са триразделни, едро назъбени, а горните – цели, назъбени или целокрайни. Цветовете са розови или светлолилави, Прочети повече