Жен-шен – Panax ginseng C. A. Mey

Сем. Бръшлянови – Araliaceae Разпространение. Североизточен Китай, Корея и Съветския Далечен изток. У нас се правят опити за отглеждането му главно в Самоковско. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, високо до 70 см тънко стъбло, само в горната част с прешлен от 2 – 5 длановидно разделени листа, на дълги дръжки. Коренът е месест, продълговато цилиндричен и обикновено с 2 Прочети повече

Бръшлян – Hedera helix L.

Сем. Бръшлянови – Araliaceae Разпространение. Из горите и по влажните сенчести и каменисти места в цяла България докъм 1000м надм. височина. Описание. Силно разклонен храст с пълзящи или катерливи стъбла и клони, по които се развиват многобройни въздушни корени, служещи и за залавяне за опори. Листата са вечнозелени, лъскави, кожести, яйцевидни, сърцевидни и длановидни. Цветовете са жълтозелени и са събрани Прочети повече