Леска обикновена – Corylus avellana L.

Сем. Брезови – Betulaceae Разпространение. Из широколистните гори (като подлес) и из сечищата в цялата страна. Описание. Едър храст с червеникава или пепелявосива кора на клоните, гладка и покрита с множество лещанки. Листата са едри, с къса дръжка, закръглено яйцевидни, на върха изведнъж стеснени и заострени и със сърцевидна основа, двойно назъбени. Цветовете са еднополови – мъжките са събрани в Прочети повече

Бяла бреза – Betula pendula Roth.

Сем. Брезови – Betulaceae Разпространение. Из разсветлените смесени иглолистни гори, в сенчищата и пожарищата, най-често в иглолистната зона на всички по-високи планини. Отглежда се и като декоративно растение в парковете, градините, край пътищата и другаде. Описание. Високо 10 – 20 (25) м дърво с гладка бяла кора на стъблото и на старите клони, отделяща се на хоризонтални ивици. Листата са Прочети повече