Заря, селим – Levisticum officinale Koch.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. У нас се култивира като лекарствено растение. Отечеството му е Западна Азия. Описание. Многогодишно тревисто растение с голо, кухо, надлъжно набраздено, високо до 2 м стъбло. Коренът е кафяво – жълт, месест, вретеновиден. Листата са сложно перести с широко ромбични, дълбоко назъбени дялове, с лъскава повърхност. Цветовете са бледожълти, събрани в сложни сенници, Прочети повече