Синя жлъчка, бърдоква, свинок, синя млечка – Cichorium intybus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Расте из ливадите и пустошите, край пътищата, в обработваемите земи, залежите и стърнищата в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с ръбести стъбла, слабо окосмени, високи до 1,2 м. Коренът е вретеновиден, месест и неразклонен. Приосновните листа са събрани в розетка и са вълновидно пересто нарязани на триъгълни назъбени дялове, а стъбловите са Прочети повече