Росен, русанлийче, самодивско цвете – Dictamnus albus L.

Сем. Седефчеви – Rutaceae Разпространение. Из сухите тревисти и каменливи места из редките светли храсталаци и гори, предимно на варовити почви, по топлите предпланински склонове, нарядко из цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение със сочни корени, дълги до 50 см и с високо 30 – 100 см неразклонено, към върха жлезисто окосмено стъбло. Листата са последователни, най-долните прости, а средните Прочети повече

Зимзелен, самодивско цвете, фотофор, влачи градина – Vinca minor L.

Сем. Тойнови – Apocynaceae Разпространение. Отглежда се като градинско растение навсякъде у нас, а се намира и като подивяло. Описание. Многогодишно тревисто вечнозелено растение с лежащи стерилни стъбла и изправени цветоносни стръкове. Листата са срещуположни, елиптични, кожести, целокрайни, с къси дръжки. Цветовете са сини, единични, с къси дръжки, излизащи от пазвите на листата, с 5-листна чашка, 5-листно сраснало в тръбица Прочети повече