Росопас лечебен, нерадиче, шефтериче – Fumaria officinalis L.

Сем. Макови – Papaveraceae Разпространение. Из посевите и буренливите места, край пътищата, оградите и другаде, до 1000 м надм. височина навсякъде в България. Описание. Едногодишно тревисто растение с набраздени, кухи, голи, синкавозелени, полулежащи или възходящи, силно разклонени стъбла, високи 10 – 40 см. Листата са сложно пересто нарязани, с дръжки, синкавозелени. Цветовете са дребни, розови до пурпурночервени и са събрани Прочети повече

Змийско мляко, брадавично цвете, жълтениче, лишейче, росопас, пръшивец – Chelidonium majus L.

Сем. Макови – Papaveraceae Разпространение. По влажните и сенчести каменливи места, из храсталаците и разредените гори, често като рудерално по стари зидове и край горите. Не се среща само по черноморското крайбрежие, в Струмската долина и в Тунджанската хълмиста равнина. Описание. Многогодишно тревисто растение, съдържащо гъст оранжев млечен сок. Стъблото тъпо надлъжно наребрено, разклонено, високо 30 – 50 (100) см. Прочети повече