Росен, русанлийче, самодивско цвете – Dictamnus albus L.

Сем. Седефчеви – Rutaceae Разпространение. Из сухите тревисти и каменливи места из редките светли храсталаци и гори, предимно на варовити почви, по топлите предпланински склонове, нарядко из цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение със сочни корени, дълги до 50 см и с високо 30 – 100 см неразклонено, към върха жлезисто окосмено стъбло. Листата са последователни, най-долните прости, а средните Прочети повече