Сладник, женско биле, сладка папура, сладък корен, сладица – Glycyrrhiza glabra L.

Сем. Бобови – Leguminosae ; Fabaceae Разпространение. По сухите тревисти места в Северна България между Свищов и Никопол, около Сомовит и другаде. Описание. Многогодишно тревисто растение, стигащо на височина до 1 м. Коренището е късо и дебело, а главният вертикален корен стига на дължина до 5 м и до 10 см дебелина. От него излизат многобройни дълги хоризонтални издънки, които Прочети повече

Люляк – Syringa vulgaris L.

Сем. Маслинови – Oleaceae Разпространение. По сухи каменливи и скалисти места, предимно из варовитите терени в предпланинския пояс на страната. Описание. Силно разклонен храст, 2 – 5 м висок. Листата са срещуположни, сърцевидно яйцевидни, голи, целокрайни. Цветовете са лилави, червени или бели, събрани в сложни гроздовидни съцветия, разположени връхно и най-често по 2. Използваема част. Листата, брани през време на Прочети повече

Ким, кимон – Cuminum cyminum L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae ; Apiaceae Разпространение. В диво състояние расте из ливади, слогове и посеви главно в южните части на България. Култивирано растение. Отечеството му е Североизточна Африка. Описание. Едногодишно тревисто растение с право, ръбесто, разклонено от основата и високо до 1 м стъбло, с вретеновиден корен. Листата са с дълги дръжки, сложно перести. Цветовете са дребни, бели, събрани Прочети повече