Ралица обикновена, зли етърви – Delphinium consolida L. ( Consolida regalis S. F. Gray)

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из посевите, стърнищата и тревистите места, навсякъде из България до 500 м надм. височина. Описание. Едногодишно тревисто растение с високо 20 до 40 (50) см разклонено стъбло. Коренът е вретеновиден и доста дебел. Листата са дребни, длановидни, многократно виловидно наделени на тясно линейни дялове. Цветовете са с шпора, синьо-виолетови, понякога розови или бели, събрани в Прочети повече