Портокал горчив, бигардия – Citrus aurantium sudsp. amara Engl.

Сем. Седефчеви – Rutaceae Разпространение. В областите с тропичен и субтропичен климат. Описание. Вечнозелено, разклонено дърво, достигащо на височина, обикновено до 2 – 4 м. Листата са последователни, продълговати, лъскави, отгоре тъмнозелени, с крилати дръжки. Цветовете са бели, единични или са събрани в малобройни кичури в пазвите на листата. Плодът е сочна ягода с дебела грапава, оранжевожълта обвивка. Използваема част. Прочети повече

Пъпеш, пипон, каун – Cucumis melo L.

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Разпространение. Засявано навсякъде из България. Отечеството му е Азия. Описание. Едногодишно пълзящо растение. Листата са с дълги дръжки, а цветовете жълти. Плодът е голяма ягода с множество семена. Цъфти през юни – август. Използваема част. Семената на растението, отделени след узряването на плода. Сушат се на сянка, слънце или в сушилня при температура до 40 градуса Прочети повече

Пчелник обикновен – Marrubium vulgare L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По сухите каменисти, тревисти и буренливи места, главно в по-топлите части на страната. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено бяло влакнесто, четириръбесто стъбло, високо 20 – 60 см и с вретеновиден дървенист корен. Листата са срещуположни, закръглено яйцевидни, с къси дръжки, назъбени, отгоре голи, отдолу – окосмени, с изпъкнала нерватура. Цветовете са бели, Прочети повече

Пресечка, камилски трън, свещен трън, бенедиктински трън – Cnicus benedictus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из сухите тревисти места и редките храсталаци в най-топлите части на страната и в южните райони на Черноморието. Описание. Дву или едногодишно тревисто растение с разклоняващо се от основата, изправено, ръбесто стъбло, високо до 1м. Коренът е вретеновиден и дълъг. Приземните листа са ланцетни, заострени и назъбени, снабдени с тънки четинки, разположени са Прочети повече

Пирински чай, македонски чай, миризлив бурен – Sideritis scardica Griseb.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По високите варовити части на Южен Пирин, Славянка и Средните Родопи. Описание. Многогодишно бяловълнесто тревисто растение с прави или приповдигащи се стъбла, до 50 см високи. Листата са срещуположни, приседнали или с къси дръжки, линейно елиптични до линейно ланцетни. Цветовете са жълтеникави, разположени прешленовидно в пазвите на лимоненожълти ципести прицветници в класовидни съцветия. Прочети повече

Потайниче, гълъбови очи, страшниче – Anemone hepatica L. (Hepatica nobilis Mill.)

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из сенчестите храсталаци и широколистните гори в долния планински пояс на всички наши планини. Описание. Многогодишно тревисто растение с късо и дебело тъмнокафяво коренище. Листата са с дълги дръжки, триделни, възкожести, излизащи направо от коренището, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени или слабо виолетови, дълговлакнесто окосмени. Цветовете са небесно сини или синьолилави, по-рядко розови или бели, разположени Прочети повече

Полски мак, була, божа, божанка, божурика, див мак, герино око, кадънка, пламеница, капикоса, падикоса, пукалче, тутенка, пъпъруна – Papaver rhoeas L.

Сем. Макови – Papaveraceae Разпространение. Из равнините и предпланините на цяла България главно като плевел в нивите, но също по сухи тревисти места, по синори, край пътища и железопътни линии. Описание. Едногодишно окосмено с твърди четинести власинки тревисто растение с право, най-често 25 – 60 см високо стъбло. Листата са синьо или сивозелени, просто или двойно перести, приосновните с дълги Прочети повече

Повет, бяла лоза, павет, скребър – Clematis vitalba L.

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Разпространение. Из горите и храсталаците до 1500 м надм. височина навсякъде в България. Описание. Многогодишно увивно или пълзящо растение с вдървеняващи разклонени стъбла, дълги до 30 м. Листата са текоперести, с яйцевидно ланцетни листчета и с дълги дръжки с които растението се залавя за околните предмети. Цветовете са бели, събрани по няколко в метличести съцветия, слабо Прочети повече

Поветица обикновена, полска поветица, слачец, полско телеграфче – Convolvulus arvensis L.

Сем. Поветицови – Convolvulaceae Разпространение. Като плевел по всички обработваеми земи, а също като бурен край пътищата, из дворовете, по тревистите и каменливите места в цялата страна. Описание. Многогодишно увивно или стелещо се тревисто растение с корен, проникващ дълбоко в почвата. Листата са копиевидни, последователни с дълги дръжки. Цветовете са едри, фуниевидни, бледорозови или бели с 5 – делна сраснала Прочети повече

Подбел, марта – Tussilago farfara L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. По влажните ронливи места – изкопи, насипи, песъчливо – глинести брегове на потоци и реки в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, паяжинесто окосмено стъбло, високо до 20 см, покрито с червеникави люспи, със силно разклонено пълзящо коренище. Стъблото се развива рано напролет преди листата и носи на върха си сравнително Прочети повече