Мъжка папрат, противоглистна папрат – Nephrodium filix – mas (L). Rich. или Dryopteris filix-mas

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae Разпространение. Разте из влажните и сенчести места в горите до 1800 м надм височина във всички наши планини. Описание. Многогодишна папрат с дебело, косо коренище, от предната част на което се развиват едри двойно перести, отгоре тъмнозелени, а отдолу – светлозелени и с редки косми листа, дълги 30 – 140 см. Листната дръжка е жълтеникава, в Прочети повече