Пресечка, камилски трън, свещен трън, бенедиктински трън – Cnicus benedictus L.

Сем. Сложноцветни – Compositae ; Asteraceae Разпространение. Из сухите тревисти места и редките храсталаци в най-топлите части на страната и в южните райони на Черноморието. Описание. Дву или едногодишно тревисто растение с разклоняващо се от основата, изправено, ръбесто стъбло, високо до 1м. Коренът е вретеновиден и дълъг. Приземните листа са ланцетни, заострени и назъбени, снабдени с тънки четинки, разположени са Прочети повече