Великденче лечебно, гергьовденче, превара – Veronica officinalis

Сем. Живеничеви – Scrophullariaceae ; Plantaginaceae Разпространение. Из всички типове гори и в цяла България. Описание. Многогодишно окосмено тревисто растение. Стъблото в основата пълзящо и вкореняващо се, разклонено, във връхната част възходящо, дълго 30 см. Листата са срещуположни, назъбени, обратно яйцевидни или продълговати, стеснени при основата в къса дръжка. Цветовете са светлосини или бледолилави с дръжки, по-къси от чашките, и Прочети повече