Копитник, мироглед, потайник, стражак – Asarum europaem L.

Сем. Копитникови – Aristolochiaceae Разпространение. Из сенчестите, влажни широколистни гори, особено буковите, в цялата страна. Описание. Многогодишно, високо до 10 см тревисто растение с пълзящо коренище и с къси стъбла, всяко от които носи на върха си по 2 (3) запазващи се до следващата пролет кожести, лъскави листа. Те са тъмнозелени, целокрайни, закръглено бъбрековидни до бъбрековидно сърцевидни, наподобяващи копито (откъдето Прочети повече