Дяволска уста, домашна коприва, поималка, наметливо биле – Leonurus cardiaca L.

Сем. Устноцветни – Labiatae ; Lamiaceae Разпространение. По тревистите и буренливите места и край пътищата из цяла България. Описание. Многогодишно, високо до 120 см тревисто растение с четириръбесто, често червеновиолетово кухо стъбло, покрито с власинки. Листата са срещуположни, длановидно нарязани, долните 3 – 7-делни, едро назъбени, горните – 3-делни до цели, отгоре по-тъмни, отдолу светлозелени. Цветовете са светлочервени, разположени по Прочети повече