Къпина, планучка – Rubus fruticosus L. (под това име са описани няколко вида къпини).

Сем. Розоцветни – Rosaceae Разпространение. Из горите, храсталаците, сечищата, по синорите и край пътищата в цялата страна. Описание. Храстовидни растения с цилиндрични или тъпоръбести, голи или окосмени, но винаги по-силно или по-слабо бодливи стъбла, които са пълзящи или са дъговидно извити. Листата са длановидни или нечифтоперести, обикновено с 3 – 5 яйцевидни заострени и назъбени листчета, голи или бяло мъхесто Прочети повече